Installera Java utvecklingsmiljö i Ubuntu, del 2

Posted by peter on Tuesday, May 5, 2009

Då var det dags för nästa del av min installation av utvecklingsmiljön i Ubuntu 9.04. Subversion och Java JDK är avklarat.

 • Subversion
 • Java JDK
 • Eclipse
 • Maven
 • Ant
 • Groovy och Grails
 • Firefox Plugins
 • och några fler…

Eclipse

**Installera Eclipse 3.4 Ganymede
**

 1. Gå till Eclipse nedladdningssida och ladda ner det paket du vill använda.

 2. Packa upp paketet $ tar zxvf downloads/eclipse-jee-ganymede-SR2-linux-gtk.tar.gz

 3. Byt namn och flytta det till /opt (skapa opt om den inte finns) $ sudo mkdir /opt $ mv eclipse eclipse-3.4 $ sudo mv eclipse-3.4 /opt

 4. Skapa nu en genväg till Applications

  1. Högerklicka på Applications och välj Edit Menus.
  2. Markera Applications|Programming under Menus: och välj sedan New Item. Ett nytt fönster öppnas “Create Launcher”
  3. Fyll i värden för den Eclipse installationen du gjorde och klicka sedan på OK.
   Name: Eclipse-3.4
   Command: /opt/eclipse-3.4/eclipse
   Comment: Eclipse 3.4 Ganymede
 5. Done

Maven

Installera Maven 2.0.10

 1. Ladda ner Maven från Apache (http://maven.apache.org/download.html).

 2. Packa upp paketet $ tar zxvf downloads/apache-maven-2.0.10-bin.tar.gz

 3. Flytta katalogen till /opt $ sudo mv apache-maven-2.0.10/ /opt

 4. Lägg nu till miljövariablerna MAVEN_HOME och MAVEN_OPTS. $ nano ~/.bashrc

Och lägg till följande rader.

<pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title=""># Maven

export MAVEN_HOME=/opt/maven-2.0.10 export MAVEN_OPTS=-Xmx512m export PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin

Ladda om .bashrc.

<pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ source ~/.bashrc

Kontrollera att allt funkar.

<pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ mvn --version

Maven version: 2.0.10 Java version: 1.6.0_13 OS name: “linux” version: “2.6.28-11-generic” arch: “i386” Family: “unix”

 1. Done.

comments powered by Disqus