Merikan Blog

My personal braindump

Installera Java utvecklingsmiljö i Ubuntu

Dags att sätta upp utvecklingsmiljön i min nyinstallerade Ubuntu 9.04. Jag kommer att installera följande programvaror: Subversion Java JDK Eclipse Maven Ant Groovy och Grails Firefox Plugins och några fler… 😉 Subversion Installera SVN CLI Öppna ett terminalfönster (shell) och kör följande kommando: $ sudo apt-get install subversion Kontrollera att allt gick bra. $ svn --version svn, version 1.5.4 (r33841) compiled Feb 23 2009, 20:42:53 Copyright (C) 2000-2008 CollabNet.