Merikan Blog

My personal braindump

Installera Java utvecklingsmiljö i Ubuntu, del 2

Då var det dags för nästa del av min installation av utvecklingsmiljön i Ubuntu 9.04. Subversion och Java JDK är avklarat. Subversion Java JDK Eclipse Maven Ant Groovy och Grails Firefox Plugins och några fler… Eclipse **Installera Eclipse 3.4 Ganymede ** Gå till Eclipse nedladdningssida och ladda ner det paket du vill använda. Packa upp paketet $ tar zxvf downloads/eclipse-jee-ganymede-SR2-linux-gtk.tar.gz Byt namn och flytta det till /opt (skapa opt om den inte finns) $ sudo mkdir /opt $ mv eclipse eclipse-3.