Subversion och inconsistent line ending style

Posted by peter on Friday, March 16, 2012

Ibland händer det att radslut i filer är olika beroende på vilka verktyg man har använt och i vilken miljö man skapat filen. I windows används CRLF och i Unix används CR. För att enkelt ställa om radslut kan man använda kommandona dos2unix och unix2dos.

För att leta efter filer i en katalog och alla dess underkataloger och ändra radslut så kör man bara följande kommando.
<br /> find . -type f \! -exec dos2unix {} \;<br />


comments powered by Disqus